UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie jest gałęzią prawa, która rozwija się bardzo szybko. Obowiązujące przepisy określają szereg wymogów, do zawarcia umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Ważne jest, aby mieć świadomość obowiązujących przepisów, zarówno jako przedsiębiorca sprzedający swoje towary i usługi, jak ich odbiorca – konsument.

Kancelaria zapewnia pomoc w realizacji przysługujących konsumentom praw, zwłaszcza w przypadku ich naruszenia a przedsiębiorcom organizację działalności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W zakresie prawa konsumenckiego Kancelaria:

  • sporządza niezbędną dokumentację przedsiębiorcy, w tym projekty regulaminów (w tym regulaminów sklepów internetowych) oraz wzorów umów;
  • reprezentuje konsumentów i przedsiębiorców w postępowaniach reklamacyjnych;
  • reprezentuje konsumentów i przedsiębiorców w postępowaniach sądowych;
  • doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego.
Facebook
Facebook
Twitter