UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Prawo oświatowe

W obszarze prawa oświatowego radcowie prawni i adwokaci Kancelarii udzielają kompleksowej pomocy prawnej nauczycielom oraz placówkom oświatowym, zarówno publicznym jak i niepublicznym. Posiadamy długoletnie doświadczenie w zakresie obsługi publicznych jak i prywatnych jednostek oświatowych,

Usługi Kancelarii z zakresu prawa oświatowego obejmują w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie zakładania, restrukturyzacji i prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych;
  • sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością placówek oświatowych;
  • regulacje związane ze związkami zawodowymi;
  • nawiązanie i ustanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy;
  • przygotowywanie wzorów wszelkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych;
  • analiza i opiniowanie statutów, regulaminów i szkolnych aktów wewnętrznych;
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i przed organami administracyjnym w systemie oświaty.
Facebook
Facebook
Twitter