UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Prawo ubezpieczeń

U podstaw zakresu tej specjalizacji leży doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka wyrządzenia szkód po stronie ubezpieczającego, reprezentacja ubezpieczonych lub uprawnionych w postępowaniach przedsądowych jak i sądowych. Kancelaria bierze udział w negocjacjach pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonymzwiązanych z zakresem odpowiedzialności z tytułu szkód majątkowych i osobowych objętych ubezpieczeniami.

Szkody komunikacyjne; wypadki przy pracy, zniszczone zbiory; odpowiedzialność cywilna wykonawcy robót lub usług to zakres, który przede wszystkim obejmuje specjalizację Kancelarii w opisanej części.

Facebook
Facebook
Twitter