UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Prawo własności intelektualnej i Prawo autorskie

Kancelaria udziela pomocy w obszarze praw własności intelektualnej oraz praw autorskich. W świecie, gdzie coraz większe znaczenie nabierają dobra niematerialne, często potrzebna jest wiedza i doświadczenie fachowca, który wskaże, rozwiązania, najlepiej zabezpieczające interes Klienta. W sprawach wymagających wiedzy z zakresu prawa patentowego i wynalazczego Kancelaria stale współpracuje z doświadczonymi rzecznikami patentowymi.

W zakresie tej części specjalizacji Kancelarii mieści się:

  • rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych lub patentów w Urzędzie Patentowym RP lub wspólnotowym Urzędzie Unie Europejskiej ds. Własności Intelektualnej;
  • sporządzanie umów dotyczących praw autorskich, w tym ich przenoszenia, sprzedaży, najmu dzierżawy i umów licencyjnych
  • reprezentowanie uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich na etapie postępowania przedsądowego oraz sądowego;
  • reprezentowanie naruszycieli praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich na etapie postępowania przedsądowego oraz sądowego
  • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego.
Facebook
Facebook
Twitter