UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Prawo zaawansowanych technologii

Biznes w coraz większym stopniu oparty jest na kapitale ludzkim i jego wytworach. Wiele z nich podlega ochronie prawnej jako własność intelektualna. Sieć informatyczna ze wszystkimi jej składnikami stanowić może o wielu zagrożeniach wymagających wyspecjalizowanej ochrony prawnej. Kancelaria jako podmiot profesjonalnie przygotowany potrafi zapewnić należyty poziom ochrony prowadzonej przez Państwa działalności. Jesteśmy przygotowani do wsparcia regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z działalnością e-handlu i e-usług.
Nasze usługi obejmują:

  1. doradztwo w dziedzinie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów,
  2. doradztwo dotyczące reklamy, promocji i innych działań marketingowych,
  3. doradztwo odnośnie czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. doradztwo odnośnie umów licencyjnych i innych transakcji dotyczących nabycia, obrotu lub wykorzystania własności intelektualnej,
  5. doradztwo na rzecz artystów, twórców, wykonawców,
  6. doradztwo w dziedzinie Internetu i nowoczesnych technologii.
Facebook
Facebook
Twitter