UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Umowy i kontrakty

Zespół Kancelarii redaguje, doradza oraz bierze udział w negocjacjach umów i kontraktów w obrocie gospodarczym. Nasi prawnicy doradzają we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych i gospodarczych zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. W szczególności:

  • doradztwo, opiniowanie i negocjowanie warunków umów;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów;
  • opinie prawne z zakresu wybranych postanowień umownych;
  • koncepcje zabezpieczenia transakcji;
  • analiza Ogólnych Warunków Umów oraz zapisów umownych pod kątem występowania klauzul abuzywnych;
  • nadzór nad prawidłowością realizacji umowy;
  • zapewnienie obsługi notarialnej i podatkowej.
Facebook
Facebook
Twitter