UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Upadłość i restrukturyzacja

Scenariusze pisane w życiu są często znacznie bogatsze od filmowych. Nadzwyczajne okoliczności zmuszają nas czasem do podjęcia decyzji, których nie chcielibyśmy podjąć. Do takich sytuacji należy niewypłacalność (często niezawiniona) lub zagrożenie utraty dorobku całego życia. Niejednokrotnie powodująca rozpad rodziny i załamanie kariery. W takich sytuacjach należy jak najszybciej ratować co się da, a jeśli nie ma już nic upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, które uwolni od zobowiązań. Wyspecjalizowany zespół Kancelarii przeprowadzi odpowiednie procedury zmierzające do:

  • zachowania i restrukturyzacji majątku, który stanowi własność osoby zagrożonej niewypłacalnością (zabezpieczenie majątku ruchomego i nieruchomego);
  • ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
  • sanacji i restrukturyzacji prowadzonego przedsiębiorstwa;
  • ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.
Facebook
Facebook
Twitter