UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Windykacja i skup należności

Każda osoba fizyczna i prawna w większym czy mniejszym rozmiarze spotyka się z problemem wierzytelności i długów. Kancelaria Prawna „Seneka” pomaga zarówno wierzycielom jak i dłużnikom w zakresie windykacji miękkiej (polubownej) jak i twardej (sądowej i komorniczej). Zdobyte doświadczenie, zdolność dokonania oceny ryzyka gospodarczego w zakresie dochodzonej wierzytelności, współpraca z kancelariami komorniczymi, pozwala na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych.

Radcy prawni i Adwokaci Kancelarii świadczą usługi m.in. w zakresie:

 • monitorowania płatności za pomocą pieczęci prewencyjnej;
 • długoterminowego monitoringu płatności;
 • ustalania wypłacalności dłużnika za pomocą wywiadu gospodarczego;
 • windykacja polubowna, udział w negocjacjach;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym o zapłatę;
 • reprezentacja wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • poszukiwanie majątku oraz nabywców zajętych ruchomości i nieruchomości;
 • postępowania sądowe w sprawie unieważnienia sprzedaży lub darowizny w związku z pokrzywdzeniem wierzyciela;
 • sądowe wyjawienie majątku dłużnika;
 • ochrona dłużnika przed nieuzasadnionymi roszczeniami (działania przeciwegzekucyjne);
 • przygotowanie i negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia o spłacie zadłużenia;
 • cesja i skup długów.
Facebook
Facebook
Twitter