UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Polisolokaty

Podczas zawierania umów w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dochodziło do licznych zabronionych i nagannych praktyk stosowanych przez banki, doradców finansowych oraz ubezpieczycieli. Wskazane produkty finansowe były sprzedawane jako bezpieczna alternatywa dla lokat bankowych. W rzeczywistości były to produkty wysokiego ryzyka w większości przynoszące straty i nie gwarantujące nawet zwrotu wpłacanych środków. Oferujący polisolokaty wprowadzali swoich Klientów w błąd, nie informując rzetelnie o ryzyku, skupiając się jedynie na własnych zyskach. Wielu konsumentów traciło w ten sposób dorobek całego życia, nie mogąc bez straty wycofać się z „inwestycji”.

Od osób zmuszonych do rozwiązania umowy pobierane były mocno wygórowane opłaty likwidacyjne, nisko wyceniając jednostki uczestnictwa stanowiące podstawę wyliczenia kwoty pozostałej do wypłaty. Niejednokrotnie Klientowi zwracano kwotę w wysokości niższej od wpłaconych środków, w sytuacji gdy produkt miał gwarantować bezpieczeństwo jak lokata bankowa, a ubezpieczyciel nie wskazał przyczyny straty.

Takich sytuacji było i jest mnóstwo. Kancelaria Seneka zaś specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sporach z ubezpieczycielami oraz podejmuje działania mające na celu odzyskanie całości wpłaconych środków.

Odzyskanie całości wpłaconych środków możliwe jest również wtedy gdy poliso lokata została już zlikwidowana. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów:

  • w postępowaniach przed organami nadzoru finansowego, w tym komisji nadzoru finansowego;
  • w postępowaniach ugodowych;
  • w sporach sądowych dotyczących polisolokat
Facebook
Facebook
Twitter