UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Postępowanie o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne- kto dowodzi?

Na płatniku składek, który wnosi o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne, spoczywa ciężar dowodu istnienia przesłanek wydania decyzji przez ZUS. Natomiast ZUS, mimo zasady prawdy obiektywnej wynikającej z art. 7 i 77 KPA i art. 28 ust. 3a ustawy systemowej, nie jest obarczony obowiązkiem zbierania dowodów na okoliczność istnienia tych przesłanek. Tak orzekł Naczelny Sąd […]

Na płatniku składek, który wnosi o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne, spoczywa ciężar dowodu istnienia przesłanek wydania decyzji przez ZUS. Natomiast ZUS, mimo zasady prawdy obiektywnej wynikającej z art. 7 i 77 KPA i art. 28 ust. 3a ustawy systemowej, nie jest obarczony obowiązkiem zbierania dowodów na okoliczność istnienia tych przesłanek. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9.03.2017 r. (sygn. akt II GSK 4993/16).

Oznacza to, iż jeśli żądamy aby umorzono nam naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, to my sami musimy wykazać, udowodnić, że istnieją podstawy aby ZUS składki te umorzył.

Źródło: lex.pl

Facebook
Facebook
Twitter