UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Prawo pracy

Optymalizacja zatrudnienia oraz właściwe relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami są nieodłącznymi elementami działalności każdego przedsiębiorcy. Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi to warunek konieczny sukcesu biznesowego.

Jesteśmy przygotowani do regulowania zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze relacji pracodawca-pracownik. Przygotowujemy wzory umów o pracę, kontraktów managerskich umów o zakazie konkurencji oraz wszelkich wewnętrznych aktów normatywnych, w tym regulaminów wynagradzania, pracy i In. Na bieżąco doradzamy pracodawcom w pełnym zakresie spraw pracowniczych, w tym w sprawach czasu pracy, odpowiedzialności porządkowej lub materialnej, urlopów, kosztów zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz międzynarodowego prawa pracy. Stałym elementem naszej praktyki jest reprezentacja w sprawach pracowniczych, zarówno sądowa, jak i wobec organów administracji publicznej.

Facebook
Facebook
Twitter