UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Projekt nowelizujący kodeks cywilny wprowadza zmiany w sposobie obliczania i okresie przedawnienia roszczeń cywilnych

Zgodnie z projektem, który został zamieszczony na stornie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zasadą ma być, że roszczenia cywilne przedawnią się po sześciu, a nie po dziesięciu latach, tak jak to jest obecnie – to główne założenie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. Projekt zakłada również zmiany w sposobie biegu […]

Zgodnie z projektem, który został zamieszczony na stornie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zasadą ma być, że roszczenia cywilne przedawnią się po sześciu, a nie po dziesięciu latach, tak jak to jest obecnie – to główne założenie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

Projekt zakłada również zmiany w sposobie biegu terminu przedawnienia, który ma się kończyć kończyć z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Przy takim sposobie określania  biegu terminu przedawnienia zostanie on nieco przedłużony – o czas do końca roku kalendarzowego. Reguła ta nie będzie dotyczyć terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata.

Zmianom nie ulegnie natomiast regulacja, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Źródło: lex.pl Stan na: 11.07.2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter