UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Rada gminy nie może ograniczać prawa do przebywania na terenie cmentarza

Rada gminy nie może ograniczać prawa do przebywania na terenie cmentarza, które jest miejscem publicznym – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 22 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Go 13/17 (nieprawomocny). Rada gminy uchwałą wprowadziła zasady przebywania na terenie cmentarza, zgodnie z którymi na jego terenie obowiązywał […]

Rada gminy nie może ograniczać prawa do przebywania na terenie cmentarza, które jest miejscem publicznym – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 22 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Go 13/17 (nieprawomocny).

Rada gminy uchwałą wprowadziła zasady przebywania na terenie cmentarza, zgodnie z którymi na jego terenie obowiązywał m.in. zakaz przebywania dzieci poniżej 10 lat, bez opieki osoby dorosłej. Uchwałę zaskarżył Prokurator, który jako podstawę skargi wskazał naruszenie art. 52 Konstytucji.

Sąd uznał, że wprowadzenie takich obostrzeń w regulaminie korzystania z cmentarza ogranicza prawo do przebywania w miejscach publicznych, jako element wolności człowieka oraz prawa poruszania się,  które są chronione postanowieniami Konstytucji. Sad przypomniał, że ograniczenia praw i wolności obywatela wymagają wyraźnego ustawowego upoważnienia.

Źródło: www.lex.pl  Stan na 31 maja 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter