UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Realizacja działań edukacyjnych przez gminę nie podlega opodatkowaniu VAT – wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2017 r. (sygn. I FSK 1271/15) uznał, że  gmina nie jest podatnikiem VAT w zakresie działalności edukacyjnej, w tym organizowania stołówek szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, uczestnictwa uczniów w zajęciach kulturalnych i sportowych. Wyrok NSA był konsekwencją złożenia przez gminę wniosku do Ministra Finansów o wydanie […]

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2017 r. (sygn. I FSK 1271/15) uznał, że  gmina nie jest podatnikiem VAT w zakresie działalności edukacyjnej, w tym organizowania stołówek szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, uczestnictwa uczniów w zajęciach kulturalnych i sportowych.

Wyrok NSA był konsekwencją złożenia przez gminę wniosku do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, od którego gmina wniosła skargę do sądu administracyjnego.

Więcej na: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/realizacja-dzialan-edukacyjnych-przez-gmine-nie-podlega-vat

Źródło: wyrok NSA z dnia 9.06.2017, sygn. I FSK 1271/15

 

Facebook
Facebook
Twitter