UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Rozprawa przed zatwierdzeniem planu spłaty wierzycieli oraz zażalenie na plan spłaty

Upadłość konsumencka to postępowanie, które toczy się w trzech fazach: 1) postępowanie o ogłoszenie upadłości, 2) postępowanie upadłościowe, w którym następuje spieniężenie majątku i ustalenie wierzycieli biorących udział w postępowaniu 3) realizacja planu spłaty poprzedzająca oddłużenie.   Regułą jest, że umorzenie zobowiązań następuje po zrealizowaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli, który może wynieść do 3 […]

Upadłość konsumencka to postępowanie, które toczy się w trzech fazach:

1) postępowanie o ogłoszenie upadłości,

2) postępowanie upadłościowe, w którym następuje spieniężenie majątku i ustalenie wierzycieli biorących udział w postępowaniu

3) realizacja planu spłaty poprzedzająca oddłużenie.

 

Regułą jest, że umorzenie zobowiązań następuje po zrealizowaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli, który może wynieść do 3 lub 7 lat w zależności od powodów niewypłacalności.

 

Rozprawa o ustalenie planu spłaty to kluczowy moment postępowania. Po ustaleniu planu spłaty upadły odzyskuje prawo do zarządzania swoim majątkiem i nie jest ograniczany działaniami syndyka. Na rozprawie wysłuchiwany jest upadły oraz syndyk. Rozprawa może zostać wyznaczona, ale nie musi. Przepis mówi że rozprawa może zostać wyznaczona jeżeli zawnioskuje o to upadły, syndyk lub wierzyciel. Praktyką niektórych sądów jest wyznaczanie rozprawy pomimo tego, że uprawnione osoby o to nie wnosiły.

 

Czy upadły ma obowiązek wzięcia udziału w rozprawie?

Nie, ale musi liczyć się z tym, że traci możliwość przedstawienia sądowi swojego stanowiska. Należy pamiętać, że nawet jeżeli upadły zgadza się z projektem planu spłaty syndyka, sąd nie musi akceptować zaproponowanych warunków planu spłaty.

 

O co pyta sąd może zapytać na rozprawie?

Przede wszystkim o przyczyny niewypłacalności. Czy upadły zawinił w doprowadzeniu do swojej niewypłacalności. Sąd szczegółowo dopytuje o zaciągnięte zobowiązania oraz ich przeznaczenie, a także jakie działania podjął upadły aby wyjść z długów.  Ponadto ustala jakie są aktualne dochody upadłego, jego koszty utrzymania oraz jakie ma są jego możliwości finansowe, aby zrealizować plan spłaty. Sąd zazwyczaj pyta upadłego, w jakiej kwocie jest w stanie realizować plan spłaty.

 

Czy na rozprawie obecni są wierzyciele?

Wierzyciele mają prawo do wzięcia udziału w rozprawie o ustalenie plany spłaty wierzycieli jednak w praktyce przed sądem stawiają się wyłącznie upadły i syndyk.

 

Co w przypadku, gdy Sąd ustali plan spłaty, z którym upadły się nie zgadza?

W przypadku, gdy sąd stwierdzi rażące niedbalstwo w doprowadzeniu przez upadłego do niewypłacalności, co wiąże się z dłuższym planem spłaty albo zbyt wysoką ratę, upadły ma prawo odwołać się od postanowienia o ustaleniu planu spłaty. Aby zaskarżyć postanowienie w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia w terminie 7 dni od dnia wydania postanowienia. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia upadły w terminie 7 dni ma prawo złożyć zażalenie do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu upadłościowego, który wydał postanowienie.

Facebook
Facebook
Twitter