UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

ROZWÓD – 5 błędów najczęściej popełnianych przez małżonków

1. Założenie, że rozwód bez orzekania o winie to najlepsza opcja Sąd w postępowaniu o rozwód ustala, czy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia a także bada czy winę za ten stan ponosi jedno z małżonków czy oboje.  Na zgodny wniosek małżonków sąd odstąpi od orzeczenia o winie. W takiej sytuacji rzeczywiście można […]

1. Założenie, że rozwód bez orzekania o winie to najlepsza opcja

Sąd w postępowaniu o rozwód ustala, czy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia a także bada czy winę za ten stan ponosi jedno z małżonków czy oboje.  Na zgodny wniosek małżonków sąd odstąpi od orzeczenia o winie. W takiej sytuacji rzeczywiście można uniknąć długotrwałego postępowania dowodowego. Należy pamiętać, że przystanie na takie rozwiązanie po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego jest nieodwracalne. Niestety okazuje się, że po kilku latach skrzywdzony małżonek żałuje pochopnej decyzji o wyrażeniu zgody na rozwód bez orzekania o winie.  Uznanie winy jednego małżonka otwiera drogę do alimentów ale także do ustaleni nierównych udziałów w majątku wspólnym. W sytuacjach, w których wina jednego małżonka pozostaje jest bezsporna, warto zastanowić się nad dalszymi konsekwencjami wyroku rozwodowego dla skrzywdzonego małżonka

2. Całkowite przekonanie do swoich racji i wygórowane żądania

Podejmując decyzję o rozwodzie, często skonfliktowani małżonkowie oczekują, że w postępowaniu o rozwód uzyskają wszystko to, czego oczekują. Sąd rozpoznaje sprawę w oparciu o stanowiska i dowody przedstawione przez obydwie strony, które dowodzą swoich racji i bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, gdy rozstrzygnięcie będzie pokrywało się w całości z żądaniami i wnioskami. Dotyczy to w szczególności takich aspektów jak: wina w rozpadzie małżeństwa, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, korzystanie ze wspólnego mieszkania, podziału majątku.  Aby uniknąć niemiłego zaskoczenia, warto rozważyć kilka scenariuszy z prawnikiem. Chłodna analiza pozwoli uniknąć niemiłego zaskoczenia.

3. Wykorzystywanie dziecka jako „karty przetargowej”

Zanim dojdzie do rozwodu, warto chociaż spróbować i ustalić, przy którym z małżonków zostaną dzieci i na jakich zasadach odbywać będą się kontakty z drugim rodzicem. Dziecko nie może być kartą przetargową w konflikcie z rodzicami!

W  przypadku napiętych stosunków między małżonkami warto skorzystać z pomocy prawnika lub mediatora, którzy pomogą w wypracowaniu porozumienia.  Należy pamiętać, że im więcej kwestii wymagających rozstrzygnięcia sądu, tym postępowanie o rozwód będzie trwało dłużej.  Dla dziecka rozstanie rodziców to ogromne przeżycie, a izolacja dziecka przed drugim rodzicem w czasie wielomiesięcznego postępowania rozwodowego wpływa destrukcyjnie na więzi emocjonalne. Zakończeni małżeństwa nie oznacza rozstania z dzieckiem i obydwie strony powinny mieć tę kwestię na względzie.

4. Kierowanie się emocjami zamiast rozsądkiem

Decyzji o rozwód towarzyszą emocje, rozczarowanie i wzajemne pretensje. Składając pozew o rozwód warto jednak odłożyć emocje na bok, nie podejmować pochopnych decyzji. Działanie w złości, chęci zemsty na pewno nie wpłynie  pozytywnie na wypracowanie porozumienia w takich kwestiach jak opieka nad dziećmi, kontakty i alimenty. Bardzo często na sali sądowej emocje biorą górę, dlatego w sytuacji skomplikowanego rozwodu, w którym istnieją podstawy do orzeczenia winy jednego z małżonków, warto zaufać swojemu prawnikowi ponieważ działanie pod wpływem silnych emocji może doprowadzić do głębokiego rozczarowania.

5. Lekceważenie roli pełnomocnika w postępowaniu o rozwód

Jest to bardzo częsty błąd zwłaszcza w trudnych sprawach o rozwód. Profesjonalny pełnomocnik nie tylko dopilnuje aby żądania odnośnie winy w rozkładzie pożycia, wysokości alimentów, sposobu kontaktu z dziećmi zostały należycie uargumentowane ale doradzi także, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, co uczyni całe postępowanie bardziej przewidywalnym. W sytuacji, gdy małżonek decyduje się na pomoc pełnomocnika – przed lub w trakcie postępowania o rozwód, bardzo często popełnia inny błąd – nie mówi całej prawdy. Takie „wybielanie się” w oczach prawnika, który wszystkie informacje musi zachować w tajemnicy jest bezcelowe. Pełnomocnik działa w interesie swojego klienta i musi mieć wiedzę o wszystkich problematycznych kwestiach, które może wykorzystać przeciwnik w procesie. Prawnik dopilnuje za klienta wszystkich istotnych kwestii, złoży odpowiednio przygotowane pod względem formalnym i merytorycznym pisma i doradzi najlepsze rozwiązanie. Zaufaj mu i pozwól mu dobrze wykonać swoją pracę, a postępowanie o rozwód będzie nieco łatwiejsze do przeprowadzenia.

Facebook
Facebook
Twitter