UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Rozwód krok po kroku

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje przed sądem, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Może on nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków albo bez orzekania o winie. Aby doprowadzić do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, w pierwszej kolejności należy sporządzić pozew który, jak każde pismo procesowe, musi spełniać określone warunki. Przede […]

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje przed sądem, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Może on nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków albo bez orzekania o winie.

Aby doprowadzić do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, w pierwszej kolejności należy sporządzić pozew który, jak każde pismo procesowe, musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim należy wskazać sąd, do którego kieruje się pozew, dane stron oraz wnioski. Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci co do zasady, jeśli nie zawarły wcześniej porozumienia wychowawczego, należy zawrzeć w pozwie wniosek o orzeczenie przez sąd co do władzy rodzicielskiej i alimentów. Możliwe jest również wystąpienie o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka.

Pozew trzeba uzasadnić czyli wskazać powody, dla których nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego. Po wskazaniu okoliczności, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa, należy jeszcze wymienić wszystkie załączniki dołączone do pozwu oraz wskazać, na jakie okoliczności są one powołane (zaświadczenia o zarobkach, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci itd.). Ile kosztuje rozwód? Opłata od pozwu wynosi 600 zł.

W pozwie może również znaleźć się wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas toczącego się postępowania o rozwód. Wniosek o zabezpieczenie może dotyczyć też innych kwestii, np. decydowanie o sprawach dziecka czy sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Sporządzony, opłacony i podpisany pozew należy złożyć w odpowiednim sądzie. Można to zrobić osobiście w biurze podawczym lub wysłać pocztą.

Sąd, po zapoznaniu się z pozwem, prześle jego odpis do strony pozwanej i zobowiąże ją do sporządzenia odpowiedzi na pozew, w której należy zawrzeć swoje wnioski oraz odnieść się do twierdzeń strony powodowej. Następnie sąd wyznaczy termin rozprawy i zawiadomi o nim strony.

Jeśli z pozwu i odpowiedzi na pozew wynika zgodny wniosek stron co do rozwiązania małżeństwa, sąd przesłucha informacyjnie strony i wyda wyrok. Sytuacja komplikuje się w przypadku rozbieżnych stanowisk stron, zwłaszcza w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej lub wysokości alimentów. W takim przypadku sąd przeprowadza dłuższe postępowanie dowodowe włącznie z przesłuchaniem świadków (jeśli byli zawnioskowani przez strony).

W wyroku rozwodowym sąd orzeka kto ponosi winę za rozpad małżeństwa lub orzeka brak winy. Jeśli małżeństwo posiada małoletnie dzieci sąd, na podstawie okoliczności ustalonych w toku postępowania dowodowego,  zdecyduje komu zostanie powierzona władza rodzicielska, z którym z rodziców dzieci będą mieszkać oraz ustali wysokość alimentów na ich rzecz. Zdecyduje również jak będą wyglądały kontakty dzieci z rodzicem, z którym mieszkać nie będą.

Co do zasady, sąd nie rozstrzyga w wyroku rozwodowym o podziale majątku wspólnego małżonków. Aby podzielić majątek należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Sprawa o podział odbywa się na innych zasadach niż sprawa o rozwód.

Oczywiście może się zdarzyć, iż wyrok wydany w sprawie rozwodowej nie będzie satysfakcjonujący dla jednej lub obu stron. W takim przypadku stronom przysługuje wniesienie apelacji, która musi spełniać określonego warunki oraz musi być złożona w odpowiednim terminie.

Postępowanie rozwodowe jest niewątpliwie bardzo stresującym etapem, który wywołuje w rodzinie negatywne emocje. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który przeprowadzi Cię przez proces i dopilnuje by wyrok rozwodowy był satysfakcjonujący.

Facebook
Facebook
Twitter