UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018

6 czerwca br. Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, które zakładają utrzymanie stabilności finansów publicznych i przyspieszenie wzrostu PKB. Wzrost gospodarczy ma osiągnąć 3,8 proc. wobec 3,6 proc. planowanych w 2017 r., a stopa bezrobocia ma spaść do 6,4 proc. Założenia do 15 czerwca zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego.  Źródło: www.premier.gov.pl, […]

6 czerwca br. Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, które zakładają utrzymanie stabilności finansów publicznych i przyspieszenie wzrostu PKB. Wzrost gospodarczy ma osiągnąć 3,8 proc. wobec 3,6 proc. planowanych w 2017 r., a stopa bezrobocia ma spaść do 6,4 proc. Założenia do 15 czerwca zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego.

 Źródło: www.premier.gov.pl, stan z 7 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter