UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza wątpliwości dotyczące projektu ustawy w sprawie abonamentu RTV

Głównym celem proponowanych przepisów dotyczących abonamentu RTV jest poprawa jego ściągalności od użytkowników. Rzecznik Praw Obywatelskich poddaje pod wątpliwość pomysł zobowiązania dostawców telewizji kablowych do przekazywania Poczcie Polskiej danych o użytkownikach. “Skoro opłata abonamentowa uznana jest za przymusowe, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne służące realizacji jednego z konstytucyjnych zadań państwa, jakim jest realizacja misji publicznej przez jednostki […]

Głównym celem proponowanych przepisów dotyczących abonamentu RTV jest poprawa jego ściągalności od użytkowników. Rzecznik Praw Obywatelskich poddaje pod wątpliwość pomysł zobowiązania dostawców telewizji kablowych do przekazywania Poczcie Polskiej danych o użytkownikach.

Skoro opłata abonamentowa uznana jest za przymusowe, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne służące realizacji jednego z konstytucyjnych zadań państwa, jakim jest realizacja misji publicznej przez jednostki radiofonii i telewizji, zatem nie jest dopuszczalne różnicowanie sytuacji osób, zobowiązanych do jej ponoszenia. Ustawa nadal nie będzie proponowała takich rozwiązań, które będą miały charakter powszechny – przykładowo nie będzie dotyczyła sytuacji tych osób, które korzystają z telewizji poprzez systemy VOD i nigdy nie zarejestrowały odbiorników telewizyjnych.” – podkreśla RPO.

Proponowane zmiany, w ocenie RPO, spowodowałyby ingerencje w tajemnicę telekomunikacyjną, co musiałoby zostać uznane za naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa.

Źródło: lex.pl,  stan z 7 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter