UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Sąd nie możne oceniać zasadności wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli nie zawiera on oświadczenia o stanie majątkowym strony

Sąd Najwyższy przypomniał, że jeśli strona złoży wniosek o zwolnienie jej od ponoszenia kosztów sądowych, ale nie dołączy do wniosku stosownego oświadczenia o jej stanie majątkowym i osobistym, to sąd nie może rozpoznać zasadności jej żądania. Źródło: postanowienie Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn.  III CZ 12/17

Sąd Najwyższy przypomniał, że jeśli strona złoży wniosek o zwolnienie jej od ponoszenia kosztów sądowych, ale nie dołączy do wniosku stosownego oświadczenia o jej stanie majątkowym i osobistym, to sąd nie może rozpoznać zasadności jej żądania.

Źródło: postanowienie Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn.  III CZ 12/17

Facebook
Facebook
Twitter