UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Skutki upadłości konsumenckiej dla małżonka

Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik pozostawał w związku małżeńskim, w którym obowiązywał ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej. Od tego momentu małżonkowie posiadają odrębne majątki, które są dwiema oddzielnymi masami majątkowymi. Co dzieje się, gdy małżonkowie posiadali wspólny majątek, nabyty przed ogłoszeniem upadłości? Cały majątek wspólny trafia do […]

Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik pozostawał w związku małżeńskim, w którym obowiązywał ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej. Od tego momentu małżonkowie posiadają odrębne majątki, które są dwiema oddzielnymi masami majątkowymi.

Co dzieje się, gdy małżonkowie posiadali wspólny majątek, nabyty przed ogłoszeniem upadłości?

Cały majątek wspólny trafia do masy upadłości. Małżonek upadłego może odzyskać równowartość swojej część jedynie poprzez zgłoszenie wierzytelności z tego tytułu do syndyka. Ma na to krótki termin – 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości małżonka. W niektórych przypadkach może się zatem okazać, że upadłość jednego małżonka nie poprawi sytuacji rodziny, zwłaszcza gdy drugi małżonek poręczał za długi upadłego. W takiej sytuacji konieczne będzie ogłoszenie upadłości obojga małżonków.

Syndyk niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości zawiadamia małżonka upadłego o ogłoszeniu upadłości oraz przesyła mu dokumenty wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.

Syndyk na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej bierze pod uwagę dochody małżonka upadłego przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli. Musi ustalić łączną sumę dochodów osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego, łącznie z pobieranymi świadczenia – np. 500+.

Syndyk nie może zająć wynagrodzenia małżonka upadłego, nawet jeżeli upadły nie pracuje i nie uzyskuje żadnego dochodu. Nie może zająć także nieruchomości należącej do małżonka: odziedziczonej lub nabytej na podstawie darowizny.

Przepisy nie regulują sytuacji, w której po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły wstąpi w związek małżeński. Dla ochrony majątku przyszłego małżonka upadłego, warto aby małżonkowie podpisali u notariusza umowę rozdzielności majątkowej – tzw. intercyzę. Dzięki temu małżonkowie unikną sytuacji, w której nabyte po ślubie przedmioty zostaną zajęte przez syndyka i sprzedane.

 

Facebook
Facebook
Twitter