UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

SN po raz kolejny wypowiedział się w sprawie przedawnienia roszczenia wynikających z nabycia wierzytelności z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem – tak brzmi uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn.  III CZP 17/17.  Więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-nabywca-wierzytelnosci-kupil-przedawniony-dlug  Źródło: lex.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem – tak brzmi uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn.  III CZP 17/17.

 Więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-nabywca-wierzytelnosci-kupil-przedawniony-dlug

 Źródło: lex.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter