UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Spadek Testament i Zachowek

Skutki dziedziczenia są podstawą wielu sporów w rodzinie. Ich przyczyną jest przede wszystkim nie uregulowanie spadkobrania za życia spadkodawcy lub uregulowanie go w sposób nie zadowalający naszych klientów. Bogate doświadczenie adwokatów i radców Kancelarii stanowi gwarancję reprezentowania Państwa w sądzie lub w trakcie negocjacji spadkowych. Pełną obsługę spraw spadkowych jesteśmy w stanie zapewnić „na odległość” […]

Skutki dziedziczenia są podstawą wielu sporów w rodzinie. Ich przyczyną jest przede wszystkim nie uregulowanie spadkobrania za życia spadkodawcy lub uregulowanie go w sposób nie zadowalający naszych klientów. Bogate doświadczenie adwokatów i radców Kancelarii stanowi gwarancję reprezentowania Państwa w sądzie lub w trakcie negocjacji spadkowych. Pełną obsługę spraw spadkowych jesteśmy w stanie zapewnić „na odległość” bez wizyty w Kancelarii, która również jest możliwa.

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • wydziedziczenie
  • unieważnienie testamentu
  • negocjacje spadkowe
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • odrzucenie spadku
  • przygotowanie spisu inwentarza

 

Nabycie spadku następuje już z chwilą śmierci spadkodawcy. Niemniej jednak w celu uregulowania stanu prawnego i faktycznego dziedziczenia wymagane jest uzyskanie sądowego stwierdzenia nabycia spadku, które pozwoli ustalić krąg spadkobierców i zakres dziedziczenia. Najważniejszą sprawą z tym związaną jest istnienie testamentu i jego ważność. Brak testamentu powoduje ustalenie zasad nabycia spadku na podstawie ustawowej.
Jest to jednak początek szeroko rozumianego postępowania dotyczącego dziedziczenia.
Przedmiotem wielu sporów rodzinnych między są przede wszystkim kwestie ustalenia wartości masy spadkowej oraz związanego z nią działu spadku.
W swojej praktyce niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z próbami ucieczki z majątkiem wchodzącym w skład masy spadkowej. Darowizny i fikcyjne sprzedaże nie były przeszkodą w uzyskaniu części spadku należnej naszym klientom.
W części spraw możliwe jest uregulowanie zasad dziedziczenia na drodze negocjacji. Adwokaci i radcy prawni z naszej Kancelarii biorąc udział w negocjacjach potrafią zabezpieczyć naszych klientów przed niekorzystnymi następstwami negatywnych decyzji pozostałych spadkobierców.
Przejęcie odpowiedzialności za długi spadkowe, przedawnienie roszczenia o zachowek lub nieustalenie „rzeczywistej wartości masy spadkowej to jedne z wielu konsekwencji, które mogą spotkać spadkobierców.
Doświadczony zespół prawników z naszej Kancelarii zadba o interesy naszych klientów, którym zapewni spadkobranie na zasadach zgodnych z przepisami.

Facebook
Facebook
Twitter