UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Spadek z długiem czy bez – PIT się należy

W przypadku dziedziczenia może zdarzyć się, iż w spadku przejmiemy także długi zmarłego. W skrajnych przypadkach pomimo uzyskania w spadku nieruchomości, możemy być zmuszeni do jej sprzedaży aby pokryć zaciągnięte przez spadkodawcę długi. Mimo, iż w rzeczywistości finalnie nie będziemy już właścicielami odziedziczonej nieruchomości, a środki uzyskane z jej sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli, […]

W przypadku dziedziczenia może zdarzyć się, iż w spadku przejmiemy także długi zmarłego. W skrajnych przypadkach pomimo uzyskania w spadku nieruchomości, możemy być zmuszeni do jej sprzedaży aby pokryć zaciągnięte przez spadkodawcę długi. Mimo, iż w rzeczywistości finalnie nie będziemy już właścicielami odziedziczonej nieruchomości, a środki uzyskane z jej sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli, to „skarbówka” i tak się upomni o zapłatę podatku. Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia w najnowszej interpretacji, że spłata długów nie uprawnia do żadnej ulgi.

Przedmiotem interpretacji był stan faktyczny, w którym ojciec podatnika zmarł w styczniu 2014r. Wnioskodawca przejął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości wartości odziedziczonego majątku). Ojciec był zadłużony, więc spadkobierca był zmuszony sprzedać otrzymaną w spadku nieruchomość aby spłacić zobowiązania.  W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, czy skoro większość środków ze sprzedaży przeznaczył na spłatę długu, to musi zapłacić od nich podatek dochodowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty 19% podatku PIT, gdyż sprzedał nieruchomość przed upływem lat pięciu od jej nabycia.

W interpretacji wskazano, iż art.924 i 925 kc ustanawiając jako moment otwarcia spadku – chwilę śmierci spadkodawcy, spadkobierca zaś nabywa spadek właśnie z chwilą jego otwarcia. Oznacza to, iż z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek. W opisywanym wypadku podatnik nabył spadek w styczniu 2014r., czyli pięcioletni termin (w prawie podatkowym liczy się go w latach podatkowych, a więc upływ danego roku, a nie od dnia dokonania czynności) upłynąłby dopiero z końcem 2019r. Skoro sprzedaż nastąpiła przed tym terminem, należny jest podatek liczony od dochodu (różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania).

nr.interpretacji: 2461-IBPB-2-2. 4511.125.2017. 2.BF

Facebook
Facebook
Twitter