UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Statuty i uchwały spółek

Sporządzanie projektów statutów spółek oraz projektów poszczególnych uchwał, możliwość uczestnictwa w posiedzeniach organów spółek.

Facebook
Facebook
Twitter