UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Strasburg: eksmisja po śmierci konkubiny z naruszeniem praw konkubenta

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 14 marca 2014 r. ze skargi Yevgeniy Zakharov przeciwko Rosji (skarga nr 66610/10) uznał, że eksmisja z lokalu komunalnego po śmierci konkubiny, która była najemczynią tego lokalu, naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego drugiego partnera.  W wyroku ETPC wskazał, że zostało naruszone prawo skarżącego do poszanowania […]

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 14 marca 2014 r. ze skargi Yevgeniy Zakharov przeciwko Rosji (skarga nr 66610/10) uznał, że eksmisja z lokalu komunalnego po śmierci konkubiny, która była najemczynią tego lokalu, naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego drugiego partnera.  W wyroku ETPC wskazał, że zostało naruszone prawo skarżącego do poszanowania lokalu, jak również zbyt formalistycznej argumentacji władz krajowych, które swoją decyzję o eksmisji oparły na fakcie, iż partner zmarłej miał inne miejsce zameldowania, mimo faktycznego mieszkania w lokalu komunalnym ok. 10 lat. Tym samym w ocenie ETPC doszło do naruszenia art. 8  Konwencji o prawach człowieka.

źródło: http://www.lex.pl

Facebook
Facebook
Twitter