UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Szkolnictwo i usługi edukacyjne

Proces edukacyjny w Polsce jest ściśle uregulowany przez liczne regulacje prawne. Ostatnie zmiany w systemie szkolnictwa (likwidacja gimnazjów) wymuszają zapoznania się wieloma nowymi przepisami. Kancelaria SENEKA posiada bogate doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów świadczących usługi edukacyjne jak i uczestników systemu szkolnictwa.

Należy pamiętać, iż kwestia edukacji to nie tylko państwowy system szkół publicznych ale różnego rodzaju instytucje prywatne a także podmioty świadczące usługi nauczania (np. szkoły językowe, kursy zawodowe)

W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi m.in. z zakresu;

  • odszkodowania lub zadośćuczynienie od placówki za szkodę powstałą w wyniku nieprawidłowego nadzoru nad podopiecznymi;
  • weryfikacji wewnętrznych regulaminów szkół w świetle obowiązujących przepisów;
  • zapewnienia przez placówki edukacyjne odpowiednich warunków nauczania, realizacji programu.
Facebook
Facebook
Twitter