UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nowelizacja KPA spowoduje możliwość odstąpienia przez organ administracyjny od nałożenia kary pieniężnej

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego po raz pierwszy kompleksowo reguluje możliwość odstąpienia przez organ administracji od wymierzenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu. Z niniejszej instytucji będą mogli  skorzystać przedsiębiorcy, o ile spełnią odpowiednie przesłanki do jej zastosowania. Więcej na: http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/306059931-Odstapienie-od-nalozenia-administracyjnej-kary-pienieznej.html#ap-1 Źródło: www.rp.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter