UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Zmiany w rejestracji spółki sp. z o.o. w trybie S-24

Od 13 lipca nie będzie możliwe zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialność w trybie S-24 przy wykorzystaniu jedynie “zwykłego” podpisu elektronicznego. W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów zawiązanie spółki w omawianym trybie będzie możliwe jedynie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Źródło: sejm.gov.pl Stan na: 14.07.2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter