UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS SPORZĄDZANIA TESTAMENTU

Istnieje kilka rodzajów testamentów między innymi własnoręczne, notarialne czy ustne. Testament własnoręczny dla swojej ważności wymaga zachownia pewnych warunków. Poniżej wskazujemy, jakie błędy najczęściej popełnia osoba sporządzająca taki testament: TESTAMENT NAPISANY NA KOMPUTERZE Często testator podczas spisywania swojej ostatniej woli posługuje się maszyną bądź komputerem. Jest to poważny błąd. Testament powininen być w całości napisany […]

Istnieje kilka rodzajów testamentów między innymi własnoręczne, notarialne czy ustne. Testament własnoręczny dla swojej ważności wymaga zachownia pewnych warunków. Poniżej wskazujemy, jakie błędy najczęściej popełnia osoba sporządzająca taki testament:

  1. TESTAMENT NAPISANY NA KOMPUTERZE

Często testator podczas spisywania swojej ostatniej woli posługuje się maszyną bądź komputerem. Jest to poważny błąd. Testament powininen być w całości napisany pismem ręcznym, co oznacza, że powinien być utrwalony na papierze  – długopisem lub piórem.

2. DYKTOWANIE TREŚCI TESTAMENTU

Testament powinien być od początku do końca napisany własnoręcznie. Nie można przy tym skorzystać z pomocy innej osoby na przykład poprzez podyktowanie jej treści testamentu. Jeżeli ktoś ze względów zdrowotnych nie może pisać, powinien skorzystać z innej formy testamentu.

3. BRAK PODPISU

Pod treścią testamentu powinien widnieć podpis osoby, od której pochodzi ostatnia wola. Konieczne jest bowiem jednoznaczne ustalenie, kto jest autorem testamentu własnoręcznego.

4. ZASTRZEŻENIE WARUNKU LUB TERMINU

Testament nie może zawierać zastrzeżenia warunku lub terminu. Przykładowo nie może znaleźć się zapis mówiący, że powołujemy córkę do spadku pod warunkiem, że wyjdzie za mąż do osiągnięcia 30 roku życia. Takie zastrzeżenie może spowodować nieważność całego testamentu.

5. MIESZANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW  TESTAMENTÓW

Osoba sporządzająca testament nie zawsze ma świadomość jakie konkretne warunki muszą być spełnione dla poszczególnych rodzajów testamentów. Często zdarzają się więc przypadki, że testament własnoręczny spisywany jest w obecności świadków, którzy nawet podpisują się pod treścią pisma.

6. NARUSZENIE ZAKAZU TESTAMENTÓW WSPÓLNYCH

Testament może zawierać tylko i wyłącznie rozprządzenie majątkiem jednej osoby. W związku z powyższym testament sporządzony przez kilka osób będzie nieważny. Najczęściej taki błąd popełniają małżonkowie, którzy wspólnie spisują wolę dotyczącą rozporządzenia ich majątku objętego wspólnością ustawową.

7. KONKRETNE PRZEDMIOTY DLA KONKRETNYCH OSÓB

Kolejnym błędem jest próba dokonania podziału konkretnych składników majątku poszczególnym osobom. W naszym systemie prawnym nie istnieją testamenty działowe. Taki testament nie musi być nieważny, lecz nieumięjętne spisanie ostatniej woli może spowodawać zupełnie inny skutek, niż zamierzał spadkodawca.

Facebook
Facebook
Twitter