UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

UGODY DLA FRANKOWICZÓW 2022 R. – ZAWIERAĆ CZY NIE ?

W roku 2021 r. część banków proponowała kredytobiorcom posiadającym kredyty „frankowe” ugody, zmierzające do „uzdrowienia” umów i uniknięcia procesu przed sądem. W niniejszej publikacji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy ugody  w 2022 r., są korzystne, a jeżeli tak to dla kogo. Ugoda nie dla każdego Na szerszą skalę możliwość zawarcia ugody dotychczas przewidywała jedynie […]

W roku 2021 r. część banków proponowała kredytobiorcom posiadającym kredyty „frankowe” ugody, zmierzające do „uzdrowienia” umów i uniknięcia procesu przed sądem. W niniejszej publikacji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy ugody  w 2022 r., są korzystne, a jeżeli tak to dla kogo.

  1. Ugoda nie dla każdego

Na szerszą skalę możliwość zawarcia ugody dotychczas przewidywała jedynie PKO BP oraz Bank Millennium. W 2022 r. z programem ugód wystartować zamierza BOŚ Bank. Pozostałe banki pozostają raczej niechętne wobec zawierania aneksów z kredytobiorcami.

  1. Czy można zyskać na zawarciu ugody?

Oczywistym jest, że zawarcie ugody musi nieść za sobą konkretną korzyść ekonomiczną po stronie kredytobiorcy. Żeby odpowiedzieć na podstawowe pytanie: co może zyskać kredytobiorca przeanalizowaliśmy oferty ugodowe banków PKO i Millennium. Dla porównania przyjęliśmy te same założenia:

Kredytobiorca w 2006 r. zaciągnął kredyt w wysokości 250.000 zł, przeliczony do franka szwajcarskiego po kursie 2,4970. Spłata nastąpić miała w ciągu 30 lat. Marża banku wynosiła 1,2%.  Do końca 2021 r.  frankowicz spłacił 225.000 zł rat kapitałowo-odsetkowych, do spłaty pozostało mu około 53.000 CHF (240.000 zł). Aktualna wysokość raty oscyluje w granicach 1.430 zł miesięcznie.

         W przypadku zawarcia ugody z Bankiem Millenium kapitał w CHF zostanie przeliczony na PLN po kursie 3,3. Co za tym idzie do zapłaty pozostanie 174.900 zł kapitału kredytu.  Rata spadnie z ok. 1430  zł. do około 1.325 zł (przy stawce WIBOR 2,34%).

          Bank PKO BP proponuje natomiast tzw. Konwersję kredytu. Od dnia jej zawarcia umowa traktowana byłaby jako umowa kredytu złotówkowego. Konwersja dokonana zostaje przy założeniu, że marża banku wzrasta do 1,51% (względem pierwotnie obowiązującej marży w wysokości 1,2%). Wysokość zadłużenia po zawarciu ugody wynosić będzie około 205.000 zł, natomiast rata kredytu z ok. 1430 zł miesięcznie wzrośnie do 1.580 zł!!!

  1. Od ugody trzeba zapłacić podatek !!!

Do końca 2021 r. wszelkie przychody związane z zawarciem ugody z bankiem podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Mimo wielokrotnych deklaracji ze strony Ministerstwa Finansów, zwolnienie to nie zostało na dzień sporządzenia niniejszego wpisu przedłużone na następny rok. Skutkiem tego kwota umorzenia kapitału kredytu będzie stanowiła przychód kredytobiorcy opodatkowany na zasadach ogólnych. Co za tym idzie, mimo że kredytobiorca nie dostanie od banku jakichkolwiek pieniędzy (umorzenie jest korzyścią „na papierze”), to będzie musiał ponieść realne koszty podatkowe.

Wracając do naszego przykładu: kredytobiorca Millennium, który po zawarciu ugody zredukuje zadłużenie o 65.100 zł (kwota zadłużenia na dziś – kwota zadłużenia po ugodzie), będzie musiał z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy w wysokości ponad 11.000 zł, natomiast jeżeli przekroczy próg podatkowy to kwota ta może wzrosnąć nawet do niemal 21.000 zł.

  1. Uwaga na WIBOR !!!

Podstawową wadą przeliczenia kredytu na PLN jest rezygnacja z korzystnego oprocentowania opartego o LIBOR (bądź obecnie zastępujący go SARON), na rzecz znacznie mniej korzystnego WIBORu. Podkreślić należy, że wraz z podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej WIBOR będzie rósł w tempie szybszym niż inne wskaźniki. Stąd też realna obawa, że w najbliższych miesiącach wysokość oprocentowania w sposób znaczący wpłynie na wysokość rat kredytów złotówkowych. Wzrosty te mogą być przy tym drastyczne i sięgać kilkudziesięciu bądź kilkuset złotych miesięcznie.

W konsekwencji może się okazać, że wraz z zawarciem ugody kapitał kredytu pozostały do spłaty w teorii zmaleje, natomiast rata kredytu będzie na poziomie podobnym bądź nawet wyższym, niż w przypadku kredytu indeksowanego lub denominowanego.

  1. Czy iść na ugodę czy do sądu ?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależna jest od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy, parametrów jego kredytu i przede wszystkim motywacji stojącej za wolą zawarcia ugody. W ujęciu długoterminowym, analizując jedynie aspekty ekonomiczne po stronie kredytobiorcy, w naszej opinii proces sądowy prowadzący do unieważnienia umowy kredytu jest dla frankowicza znacznie bardziej opłacalny. Pozwala bowiem raz na zawsze uwolnić się od kredytu, zwalnia z obowiązku jego dalszej spłaty i skutkuje obowiązkiem zwrotu jedynie kapitału kredytu, bez odsetek, prowizji czy innych opłat.

Odnosząc się do naszego przykładu: Unieważnienie umowy w dniu 31.12.2021 roku spowoduje spadek zadłużenia o ok. 240 000 zł. a kredyt zostanie uznany za spłacony po jednorazowej wpłacie 25 000 zł. Będzie to podstawą do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

 

Kancelaria Prawna SENEKA od lat z sukcesami pomaga Frankowiczom zarówno przed sądami, jak i w postępowaniach mediacyjnych związanych z ugodami.

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@kancelariaseneka.pl

+48 58 340 67 76

Facebook
Facebook
Twitter