UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Umowa kredytu konsumenckiego w ZŁOTYCH POLSKICH z aneksem zmieniającym walutę na FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Wśród wzrastającej liczby pozwów dotyczących kredytów frankowych oraz korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń, pojawiają się również umowy inne niż „standardowe” umowy frankowe. Typowym przykładem takiej umowy jest kredyt, który pierwotnie był kredytem złotówkowym, a dopiero na podstawie aneksu kwota kredytu została przeliczona do CHF. Czy takie umowy również można podważyć przed Sądem? Czy aneks można unieważnić? […]

Wśród wzrastającej liczby pozwów dotyczących kredytów frankowych oraz korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń, pojawiają się również umowy inne niż „standardowe” umowy frankowe. Typowym przykładem takiej umowy jest kredyt, który pierwotnie był kredytem złotówkowym, a dopiero na podstawie aneksu kwota kredytu została przeliczona do CHF. Czy takie umowy również można podważyć przed Sądem?

Czy aneks można unieważnić?

W teorii tak. Ale zwykle będzie to rozwiązanie niekorzystne dla kredytobiorcy. Dlaczego? Unieważnienie aneksu nie oznacza bowiem nieważności całej umowy. W konsekwencji wykluczenie aneksu skutkować będzie powrotem do umowy kredytu złotówkowego. W czasach, gdy oprocentowanie kredytów złotówkowych jest niezwykle wysokie może się okazać, że rata takiego kredytu będzie wyższa aniżeli rata wyliczona na podstawie aneksu.

O co w takim razie można walczyć?

Najkorzystniejszym dla frankowiczów rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie walka o odfrankowienie kredytu. Na czym ono polega? Otóż w takiej sytuacji Sąd orzeka, że część postanowień umownych nie wiąże kredytobiorcy, ale umowa w pozostałym zakresie obowiązuje, choć na innych zasadach. Podstawowa korzyść polega na tym, żę kredytobiorca od czasu wyroku spłacać będzie kredyt złotówkowy (usuwamy z umowy wszystkie zapisy dotyczące franka) ale oprocentowany tak jak dotychczasowy kredyt (czyli dużo korzystniej niż „typowy” kredyt złotówkowy- w oparciu o tzw. SARON wskaźnik , który zastąpił LIBOR). Rata takiego kredytu spadnie o około 30-40%, podobnie zmniejszy się kapitał kredytu pozostałego  do spłaty. Największą jednak korzyścią jest to, że kredytobiorcy przysługuje od banku nadpłata w wysokości 30-40% dotychczas uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych.

Czy warto walczyć przed sądem?

Zdecydowanie tak! Statystyki pokazują, że około 97% spraw frankowych kończy się po myśli kredytobiorców. W tej licznej grupie są również takie kredyty, które wcześniej były kredytami złotówkowymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy również Twoja umowa może zostać skutecznie podważona przed Sądem, skontaktuj się z Nami.

Facebook
Facebook
Twitter