UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Pomoc prawna Frankowiczom

Od wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku Prawie każdy może uwolnić się od zaciągniętego kredytu frankowego. Jesteśmy w stanie pomóc prawie każdemu Frankowiczowi. Bezpłatna analiza umowy pozwoli na ustalenie możliwości odfrankowienia i unieważnienia kredytu frankowego. Wielu frankowiczów ma obawy o negatywne konsekwencje skierowania pozwu przeciwko bankowi. Zadają sobie wiele pytań: ·       Czy bank może […]

Od wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku Prawie każdy może uwolnić się od zaciągniętego kredytu frankowego. Jesteśmy w stanie pomóc prawie każdemu Frankowiczowi.

Bezpłatna analiza umowy pozwoli na ustalenie możliwości odfrankowienia i unieważnienia kredytu frankowego.

Wielu frankowiczów ma obawy o negatywne konsekwencje skierowania pozwu przeciwko bankowi. Zadają sobie wiele pytań:

·       Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową tylko dlatego, że został pozwany przez kredytobiorcę dochodzącego unieważnienia kredytu frankowego?

·       Czy bank może pozwać kredytobiorcę o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie przez nas z kapitału?

·       Czy jest ryzyko utraty mieszkania czy domu z powodu wniesienia powództwa o unieważnienie i odfrankowienie kredytu?

·       Czy bank może potrącić sobie kwotę odzyskaną przez nas z nadpłaconych rat kredytu frankowego?

Na wszystkie powyższe pytania jest tylko jedna odpowiedź:

NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI ! 

Tak właśnie widzą tę sprawę również Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Finansowy!

Odpowiedzi  TAK ! prawnicy Kancelarii udzielą zawsze wtedy gdy po bezpłatnej analizie umowy kredytowej dojdą do przekonania, iż mogą udzielić pomocy frankowiczowi. Statystycznie ma to miejsce w 8-9 przypadkach na 10.

Możliwości skorzystania z instytucji stwierdzenia nieważności umowy lub Odfrankowienia (żądania zwrotu nadpłaconych rat) po wyroku TSUE poszerzyły następnie wyroki oraz wytyczne Sądu Najwyższego w Warszawie. 

Aktualnie stan prawny i faktyczny umowy „frankowej” może zostać zweryfikowany w stosunku do obu kategorii kredytów: indeksowanych i denominowanych we frankach szwajcarskich. 

Większość banków zawierając umowy kredytów hipotecznych- denominowanych czy indeksowanych w walucie nie brało pod uwagę interesu konsumenta. Wiele umów kredytowych zawierało szereg tzw. klauzul abuzywnych (niedozwolonych), które nie powinny być stosowane. W praktyce znaczna części wyroków polskich sądów tego nie uwzględniała lub uwzględniała tylko w niewielkim zakresie.  Dopiero wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) radykalnie zwiększył szanse konsumentów na wygraną z bankami. 

Mimo, iż każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, to można zauważyć kształtowanie się jednolitej linii orzecznictwa sądów zmierzającej do przyznania racji konsumentom. Sprawy „frankowiczów” kierowane do sądów są w znakomitej większość wygrywane. Mimo tego banki przedstawiają swoje stanowisko, w sposób który może zniechęcać lub wręcz odstraszać konsumentów do skorzystania ze swoich praw błędnie interpretując powstałą sytuację prawną.

Facebook
Facebook
Twitter