UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Upadłość konsumencka dostępna dla każdego !!!

Od 25 marca 2020 r. upadłość konsumencka dostępna będzie niemalże dla każdego dłużnika. Upadłość będą mogły ogłosić te osoby, które do tej pory nie miały szans na oddłużenie. Co się zmieni i jakie długi zostaną umorzone? Przede wszystkim sąd, który będzie rozpoznawał sprawę dłużnika nie będzie badał przyczyny niewypłacalności dłużnika. Do tej pory bardzo restrykcyjnie […]

Od 25 marca 2020 r. upadłość konsumencka dostępna będzie niemalże dla każdego dłużnika. Upadłość będą mogły ogłosić te osoby, które do tej pory nie miały szans na oddłużenie. Co się zmieni i jakie długi zostaną umorzone?

Przede wszystkim sąd, który będzie rozpoznawał sprawę dłużnika nie będzie badał przyczyny niewypłacalności dłużnika. Do tej pory bardzo restrykcyjnie sądy sprawdzały, czy dłużnik zamierzający ogłosić upadłość w sposób zawiniony doprowadził do swojego zadłużenia lub pogłębił niewypłacalność. Skutkiem tego większość wniosków była oddalana, a sytuacja dłużnika nie ulegała żadnej poprawie.  Istotną zmianą jest to, że zawinienie dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności nie będzie decydowało o uwzględnieniu lub oddaleniu jego wniosku o ogłoszenie upadłości. Wina dłużnika lub jego niedbalstwo będzie oceniane dopiero w momencie ustalania planu spłaty wierzycieli po ogłoszeniu upadłości i będzie miała wpływ na to czy i w jakim stopniu umorzyć zadłużenie.  Dla osób, które umyślnie doprowadziły do swojego zadłużenia, trwoniły majątek, pogłębiały stan zadłużenia (np. spirala pożyczkowa) skutkować będzie wydłużeniem planu spłaty wierzycieli na okres od 34 do 84 miesięcy. 

Powyższa zmiana oznacza, że większa ilość wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie przez sądy uwzględniana i dopiero na etapie ustalania planu spłat, sądy będą badały przyczynę niewypłacalności upadłych dłużników. Osoby, które nie poniosły winy w doprowadzeniu do swojej trudnej sytuacji finansowej będę miały uprzywilejowaną sytuację. Będą mogły liczyć na krótszy plan spłat  i pełne umorzenie swoich długów.  Ci dłużnicy, które w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa doprowadzili do bankructwa, muszą liczyć się z wydłużeniem okresu plany spłat i niepełnym umorzeniem długów. 

Wchodzące zmiany w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej należy uznać za korzystne dla wszystkich dłużników. Dają one równe szanse wszystkim dłużnikom bez względu na przyczynę powstania zadłużenia. Należy przypomnieć, że od momentu ogłoszenia upadłości przestają być naliczane odsetki, dzięki czemu długi nie ulegają powiększeniu. Ponadto nawet dłuższy plan spłat jest korzystniejszy dla dłużnika niż często dożywotnie spłacanie długów, egzekwowanych przez komorników.

Facebook
Facebook
Twitter