UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Więcej uprawnień dla adwokatów i radców prawnych w postępowaniach przed Urzędem Patentowym

Radcowie prawni i adwokaci, zgodnie z zawnioskowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej,   będą mogli być pełnomocnikami w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i […]

Radcowie prawni i adwokaci, zgodnie z zawnioskowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej,   będą mogli być pełnomocnikami w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Projekt ustawy został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Facebook
Facebook
Twitter