UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Większy zasiłek pogrzebowy

Senatorowie proponują, aby od początku 2018 r. w przypadku śmierci członka rodziny osobom pozostającym ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym przysługiwał nowy zasiłek pośmiertny w wysokości 6 tys. zł (obecnie wynosi 4 tys. zł)  Tak zakłada senacki projekt ustawy, którym Senat zajmie się na trwającym posiedzeniu. Komisje: Ustawodawcza oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej chcą […]

Senatorowie proponują, aby od początku 2018 r. w przypadku śmierci członka rodziny osobom pozostającym ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym przysługiwał nowy zasiłek pośmiertny w wysokości 6 tys. zł (obecnie wynosi 4 tys. zł)  Tak zakłada senacki projekt ustawy, którym Senat zajmie się na trwającym posiedzeniu. Komisje: Ustawodawcza oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej chcą jednak odrzucenia projektu.

 

Źródło: senet.gov.pl

Facebook
Facebook
Twitter