UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Wierzyciel może się domagać uznania bezskuteczności całej czynności prawnej, a nie jej części

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z  dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. I ACa 1291/16 zmienił wyrok Sądu I instancji i oddalił powództwo wniesione przez ZUS w sprawie o uznanie umowy darowizny w części dot. 1/2  nieruchomości za bezskuteczną. Sąd przypomniał, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą skarga pauliańska (art. 527 […]

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z  dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. I ACa 1291/16 zmienił wyrok Sądu I instancji i oddalił powództwo wniesione przez ZUS w sprawie o uznanie umowy darowizny w części dot. 1/2  nieruchomości za bezskuteczną. Sąd przypomniał, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą skarga pauliańska (art. 527 k.c.) może służyć ochronie należności publicznoprawnych. Sąd stwierdził również, że w sprawie ze skargi pauliańskiej nie można żądać bezskuteczności tylko części skarżonej czynności, nawet jeżeli dłużnikiem był tylko jeden z małżonków, a przedmiot czynności stanowiła nieruchomość objęta bezudziałową wspólnością małżeńską. Tym samym żądanie powoda o uznanie tylko części czynności prawnej za bezskuteczną względem niej w ocenie Sądu zasługiwało na oddalenie.

Źródło: wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z  dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. I ACa 1291/16

Facebook
Facebook
Twitter