UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Windykacja

Windykacja należności jest domeną wyodrębnionego zespołu naszych prawników. Zajmujemy się nią praktycznie od powstania Kancelarii. Pracujemy przede wszystkim dla Korporacji, w tym tych z rynku regulowanego przez Komisję nadzoru finansowego. Naszymi klientami są także mali i średni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Nasze usługi nastawione są na odzyskanie należności w możliwe najkrótszym czasie, co pozwala ustabilizować […]

Windykacja należności jest domeną wyodrębnionego zespołu naszych prawników. Zajmujemy się nią praktycznie od powstania Kancelarii. Pracujemy przede wszystkim dla Korporacji, w tym tych z rynku regulowanego przez Komisję nadzoru finansowego. Naszymi klientami są także mali i średni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Nasze usługi nastawione są na odzyskanie należności w możliwe najkrótszym czasie, co pozwala ustabilizować płynności naszego klienta.

• windykacja polubowna • zabezpieczenie powództwa • Wpis dłużnika do rejestru dłużników • postępowanie sądowe

• etap przedegzekucyjny • egzekucja komornicza • ochrona majątku • postępowanie restrukturyzacyjne

• postępowanie upadłościowe   • Sprzedaż wierzytelności

Dla przedsiębiorców zlecających nam windykację masową stosujemy narzędzie informatyczne “softlex”, które pozwala na digitalizację i automatyzację procesu na każdym etapie. Przy czym klient ma możliwość stałego podglądu postępu prac w czasie rzeczywistym 24/7, przy zachowaniu wszelkich procedur zgodnych z wymaganiami KNF i RODO.

Powierzając nam obsługę swoich spraw przedsiębiorcy mają gwarancję sprawnego i profesjonalnego wsparcia. Wieloletnie doświadczenie oraz wykorzystywane narzędzia pozwalają na minimalizację ponoszonych przez Klienta kosztów. Wstępna analiza stanu faktycznego i prawnego sprawy jest bezpłatna.
Robimy wszystko aby proces odzyskiwania należności zakończył się na najwcześniejszym jego etapie. W znakomitej większości spraw działamy na zasadzie no win no fee.

Negocjujemy ugodowe warunki spłaty zobowiązań. Przygotowujemy porozumienia, które określają szczegółowo terminy i zasady regulowania należności. Monitorujemy ustalone plany spłaty, aż do zaspokojenia naszego klienta w całości.
Brak chęci współpracy dłużnika w procesie uregulowania zadłużenia skutkuje koniecznością wejścia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. O ile to możliwe staramy się aby stawiennictwo klienta w sądzie nie było konieczne a koszta jak najniższe.

W celu wyegzekwowania należności w możliwie najkrótszym czasie współpracujemy z komornikami, którzy wyróżniają się szybkością i skutecznością w działaniu.

W przypadku pojawienia się ryzyka niewypłacalności potrafimy przygotować odpowiednie rozwiązania, które pozwolą na ograniczenie strat w majątku osobistym oraz majątku przedsiębiorstwa klienta. Staramy się odciążyć klienta w całym procesie odzyskiwania należności.

Facebook
Facebook
Twitter