UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Wniosek o zabezpieczenie pozwu frankowego przed wniesieniem pozwu przez przedsiębiorcę – zalety

Wobec niezwykle korzystnej linii orzeczniczej, ukształtowanej przez warszawski Sąd Okręgowy w sprawach frankowych, to ten sąd najchętniej wybierany jest przez konsumentów posiadających kredyty frankowe. Jedną z podstawowych korzyści jest możliwość uzyskania zabezpieczenie powództwa, polegającego na zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Wniosek taki mogą złożyć również przedsiębiorcy i to przed złożeniem pozwu. Czy […]

Wobec niezwykle korzystnej linii orzeczniczej, ukształtowanej przez warszawski Sąd Okręgowy w sprawach frankowych, to ten sąd najchętniej wybierany jest przez konsumentów posiadających kredyty frankowe. Jedną z podstawowych korzyści jest możliwość uzyskania zabezpieczenie powództwa, polegającego na zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Wniosek taki mogą złożyć również przedsiębiorcy i to przed złożeniem pozwu. Czy warto? Tę kwestię opisujemy poniżej.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa przed wniesieniem pozwu – cel

Biorąc pod uwagę to, że w sprawach frankowiczów-przedsiębiorców brakuje ugruntowanej linii orzeczniczej wniosek o zabezpieczenie powództwa złożony przed złożeniem właściwego pozwu pozwala kredytobiorcy na uzyskanie wiedzy, czy według Sądu w ramach złożonego wniosku dostatecznie uprawdopodobnione wszystkie okoliczności faktyczne istotne dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Oprócz samej treści umowy koronnym dowodem w sprawach frankowych są dowody z przesłuchania stron (kredytobiorcy), jak i dowody z innych dokumentów, które mogły być przekazane przez bank przed zawarciem umowy.

Przedstawienie prawidłowych dowodów oraz przedstawienie prawidłowej argumentacji może skutkować uzyskaniem zwolnienia z obowiązku spłaty kredytu już przed wszczęciem procesu, co na pewno stanowi dla kredytobiorcy znaczną ulgę finansową, ale także wskazuje na duże szanse powodzenia w razie złożenia pozwu.

Taki wniosek jest  dużo tańszy niż sam pozew

Podstawowym problemem frankowiczów-przedsiębiorców jest kwestia opłaty od pozwu. O ile bowiem opłata w przypadku konsumenta wynosi maksymalnie 1.000 zł, w przypadku przedsiębiorcy będzie to 5% wartości przedmiotu sporu, która zwykle równa jest kwocie kredytu. Przykładowo przy kredycie na 500.000 zł opłata wynosić będzie 25.000 zł.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie jest natomiast znacznie niższa. Prawnicy Kancelarii SENEKA wychodzą z założenia, że opłata za taki wniosek wynosić powinna 100 zł. Wynika to z tego, iż taką wysokość opłaty przewidział ustawodawca dla zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych (a takim właśnie jest roszczenie o ustalenie nieważności umowy).

Część sędziów zauważa jednak, że mimo wszystko zabezpieczeni to ma charakter majątkowy – gdyż odnosi się do spłaty kredytu. W takim wypadku zgodnie z przepisami opłata od wniosku wynosi czwartą część opłaty od pozwu. W naszym przykładzie będzie to zatem 6.250 zł. Co więcej, opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od pozwu, jeśli kredytobiorca zdecyduje się go wnieść.

Podsumowując, wniosek o zabezpieczanie złożony przed wszczęciem powództwa pozwala przedsiębiorcy posiadającemu kredyt frankowy na ustalenie czy sąd podziela argumentację zawartą w pozwie i skutkować może zawieszeniem obowiązku spłaty kredytu jeszcze przed złożeniem pozwu. Co więcej wniosek taki jest wyraźnie tańszy od samego pozwu, co z perspektywy kredytobiorcy niewątpliwie ma ogromne znaczenie.

Facebook
Facebook
Twitter