UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Wyrok WSA w Białymstoku – opłata adiacencka musi odpowiadać udziałowi we współwłasności

Wymiar opłaty adiacenckiej przy współwłasności ułamkowej musi odzwierciedlać wysokość tej opłaty należną od poszczególnych współwłaścicieli odpowiadającą ich udziałowi – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia z 23 lutego 2017 r. w sprawie o  sygn. akt  II SA/Bk 43/17.  Więcej: http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wsa-oplata-adiacencka-musi-odpowiadac-udzialowi-we-wspolwlasnosci  Źródło: www.budownictwo.abc.com.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Wymiar opłaty adiacenckiej przy współwłasności ułamkowej musi odzwierciedlać wysokość tej opłaty należną od poszczególnych współwłaścicieli odpowiadającą ich udziałowi – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia z 23 lutego 2017 r. w sprawie o  sygn. akt  II SA/Bk 43/17.

 Więcej: http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wsa-oplata-adiacencka-musi-odpowiadac-udzialowi-we-wspolwlasnosci

 Źródło: www.budownictwo.abc.com.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter