UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Zachowek – kiedy i w jakiej wysokości się należy

Zachowek to uprawnienie zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków itd.), małżonka i rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, do otrzymania części udziału spadkowego, który by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Osoba uprawniona do zachowku ma więc roszczenie o zapłatę na jej rzecz określonej sumy pieniężnej. Zachowek to instytucja dość popularna, jednak niezmiennie wzbudzająca wątpliwości. […]

Zachowek to uprawnienie zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków itd.), małżonka i rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, do otrzymania części udziału spadkowego, który by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Osoba uprawniona do zachowku ma więc roszczenie o zapłatę na jej rzecz określonej sumy pieniężnej. Zachowek to instytucja dość popularna, jednak niezmiennie wzbudzająca wątpliwości. Po pierwsze należy ustalić czy dana osoba znajduje się w kręgu uprawnionych do zachowku. Roszczenie o zachowek nie będzie przysługiwało przykładowo rodzeństwu zmarłego czy osobom, które odrzuciły spadek. Drugim krokiem jest ustalenie udziału spadkowego, co w praktyce także potrafi przysporzyć wielu kłopotów. Po trzecie koniecznym jest obliczenie samej wartości zachowku, uwzględniając przy tym między innymi dokonane przez spadkobiercę darowizny oraz zapisy windykacyjne, koszty wychowania oraz wykształcenia, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku. Często trudności pojawiają się także przy wycenie wartości poszczególnych składników majątku wchodzących w skład spadku, dlatego w sprawach sądowych koniecznym jest posiłkowanie się opiniami sporządzonymi przez biegłych sądowych.

Facebook
Facebook
Twitter