Zadłużenie “frankowiczów” to skutek stosowania niedozwolonych klauzul umownych

Postanowienia umowy kredytu indeksowanego (do franka szwajcarskiego), które pozwalają bankowi jednostronnie kształtować kurs waluty, skutkują rażącą dysproporcją uprawnień umownych na niekorzyść klientów i godzą w dobre obyczaje, a więc nie wiążą.

Do przedmiotowych umów kredytowych włączona była klauzula waloryzacyjna. Na jej podstawie wysokość zobowiązania wyrażonego w złotych polskich była modyfikowana kursem franka szwajcarskiego. Jednakże klauzule umowne były niejasne i trudne do zrozumienia. Sporne postanowienia umowne nie były też indywidualnie uzgodnione z pozwanymi.

Źródło: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-zadluzenie-frankowiczow-to-skutek-stosowania-niedozwolonych-klauzul-umownych

Facebook
Facebook
Twitter