UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Zadłużenie “frankowiczów” to skutek stosowania niedozwolonych klauzul umownych

Postanowienia umowy kredytu indeksowanego (do franka szwajcarskiego), które pozwalają bankowi jednostronnie kształtować kurs waluty, skutkują rażącą dysproporcją uprawnień umownych na niekorzyść klientów i godzą w dobre obyczaje, a więc nie wiążą. Do przedmiotowych umów kredytowych włączona była klauzula waloryzacyjna. Na jej podstawie wysokość zobowiązania wyrażonego w złotych polskich była modyfikowana kursem franka szwajcarskiego. Jednakże klauzule […]

Postanowienia umowy kredytu indeksowanego (do franka szwajcarskiego), które pozwalają bankowi jednostronnie kształtować kurs waluty, skutkują rażącą dysproporcją uprawnień umownych na niekorzyść klientów i godzą w dobre obyczaje, a więc nie wiążą.

Do przedmiotowych umów kredytowych włączona była klauzula waloryzacyjna. Na jej podstawie wysokość zobowiązania wyrażonego w złotych polskich była modyfikowana kursem franka szwajcarskiego. Jednakże klauzule umowne były niejasne i trudne do zrozumienia. Sporne postanowienia umowne nie były też indywidualnie uzgodnione z pozwanymi.

Źródło: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-zadluzenie-frankowiczow-to-skutek-stosowania-niedozwolonych-klauzul-umownych

Facebook
Facebook
Twitter