UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Zmiany w programie 500 +

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa ma uszczelnić system przyznawania 500 zł na dzieci. Zmiany przewidują, iż: 1)      prawa do 500+ nie uzyska osoba, która rozwiązuje stosunek pracy i w okresie 3 miesięcy ponownie zatrudnia się u tego samego pracodawcy; 2)      osoby samotnie wychowujące dziecko będą musiały […]

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa ma uszczelnić system przyznawania 500 zł na dzieci. Zmiany przewidują, iż:

1)      prawa do 500+ nie uzyska osoba, która rozwiązuje stosunek pracy i w okresie 3 miesięcy ponownie zatrudnia się u tego samego pracodawcy;

2)      osoby samotnie wychowujące dziecko będą musiały mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica;

3)      uprawnionym do świadczeń będzie osoba spełniająca warunek zamieszkiwania w Polsce.

Rząd proponuje, aby nowe przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2018 r.

 Źródło: www.premier.gov.pl, stan z 7 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter