PRAWO RODZINNE/ALIMENTY

Z naszego wsparcia i pomocy skorzystali rodzice, którzy mieli trudności z egzekucją alimentów oraz nie byli w stanie samodzielnie ustalić kontaktów z dziećmi po rozstaniu. Świadczona przez nas pomoc prawna koncentruje się nie tylko na sporządzaniu pism i występowania przed sądami w sprawach rodzinnych,  ale także na wsparciu rodziców w podjęciu decyzji mających na celu dobro dzieci. Z sukcesem prowadziliśmy postępowania o egzekucję alimentów, także tych zaległych, uczestniczyliśmy w wypracowaniu porozumień rodzicielskich oraz doprowadziliśmy do równego udziału obojga rodziców w życiu dziecka.

Przedstaw swoją opinię

Facebook
Facebook
Twitter