UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Sąd ponownie uwzględnił wniosek Kancelarii w sprawie połączenia do wspólnego rozpoznania wniosków małżonków o ogłoszenie upadłości. Przypomnijmy, że prawo upadłościowe nie przewiduje jednego wniosku dla małżonków, nawet w sytuacji gdy odpowiadają za zobowiązania wspólnie (solidarnie) i posiadają wspólny majątek. Sąd przychylił się do wniosku kancelarii i połączył sprawy małżeństwa do jednego rozpoznania, dzięki czemu w sprawie została ogłoszona upadłość obojga małżonków w jednym postanowieniu. Został także wyznaczony jeden syndyk, co przełoży się na sprawną organizację dalszego postępowania po ogłoszeniu upadłości. Przede wszystkim w tym samym momencie powstała rozdzielność majątkowa – z mocy prawa z momentem ogłoszenia upadłości małżonków. Dzięki temu wierzyciele nie będą mogli wszcząć egzekucji z majątku małżonków, a te które zostały wszczęte, zostaną umorzone w jednym czasie.

Przedstaw swoją opinię

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wszystkie pola są wymagane

13 − 10 =

Facebook
Facebook
Twitter