UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 lipca Komornik może zająć mniej od emerytów i rencistów

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie nowe zasady egzekucji komorniczej z rent i emerytur. Od teraz Komornik może zająć 25 % świadczenia rencistów i emerytów, z tym że nowe przepisy wprowadziły kwotę wolną od potraceń w wysokości 750 zł. W przypadku pracującego dłużnika Komornik w dalszym ciągu może zająć 50 % pensji, zaś […]

Obrona małżonka dłużnika przed egzekucją komorniczą

         W wytoczonym przez wierzyciela postępowaniu egzekucyjnym komornik dokonał zajęcia przedmiotów należących do dłużnika i jego małżonki. Zajęte przedmioty znajdowały się w domu dłużnika i jego żony, jednak tytuł wykonawczy wystawiony był wyłącznie przeciwko dłużnikowi. Żona dłużnika, która nie była objęta tytułem wykonawczym, wniosła o uchylenie czynności komornika w stosunku do zajętych przedmiotów, które wchodziły […]

Facebook
Facebook
Twitter