UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami korzystna dla użytkowników wieczystych

  Od 1 września 2017 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza możliwość zawarcia umowy użytkowania wieczystego (bez przetargu) z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły złożyć wniosku o jego przedłużenie przed datą wygaśnięcia umowy. Obecne przepisy nie dają możliwości przedłużenia umowy w przypadku, gdy użytkownik […]

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości za należności podatkowe

Prezydent podpisał ustawę z 5 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ograniczającą zasadę solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości za zapłatę podatku w sytuacji, gdy jeden lub kilku z nich korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Podpisana ustawa wprowadza do treści powołanych […]

Facebook
Facebook
Twitter