UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

SN: przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe biegną także poza granicą nieruchomości

22 czerwca 2017 r. Sad Najwyższy podjął jednogłośną uchwałę (sygn. akt III SZP 2/16), w której stwierdził, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Przyłączem […]

Brak definicji „budowli” dla celów podatkowych źródłem problemów organu i podatnika

Problem z klasyfikacją obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od lat dostarcza problemów interpretacyjnych zarówno organom podatkowanym, jak i podatnikom. Już sześć lat temu zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny podkreślając w uzasadnieniu do orzeczenia z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) , że definicje stosowane w Prawie budowlanym nie mają charakteru precyzyjnego […]

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że spółdzielnia ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Spółdzielnia, która za zgodą właściciela gruntu wybudowała budynki mieszkalne i zarządza nimi jest zobowiązana do utrzymania ich w sposób zgodny z przeznaczeniem. Powoduje to, że posiada ona prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2017 r. (II OSK 939/15) Więcej na: http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nsa-spoldzielnia-ma-prawo-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane Źródło: lex.pl Stan: […]

Facebook
Facebook
Twitter