UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Projekt nowelizujący kodeks cywilny wprowadza zmiany w sposobie obliczania i okresie przedawnienia roszczeń cywilnych

Zgodnie z projektem, który został zamieszczony na stornie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zasadą ma być, że roszczenia cywilne przedawnią się po sześciu, a nie po dziesięciu latach, tak jak to jest obecnie – to główne założenie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. Projekt zakłada również zmiany w sposobie biegu […]

Facebook
Facebook
Twitter