UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Realizacja działań edukacyjnych przez gminę nie podlega opodatkowaniu VAT – wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2017 r. (sygn. I FSK 1271/15) uznał, że  gmina nie jest podatnikiem VAT w zakresie działalności edukacyjnej, w tym organizowania stołówek szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, uczestnictwa uczniów w zajęciach kulturalnych i sportowych. Wyrok NSA był konsekwencją złożenia przez gminę wniosku do Ministra Finansów o wydanie […]

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że materiały z postępowania dyscyplinarnego nauczyciela są jawne

Materiały związane z postępowaniem dyscyplinarnym toczącym się wobec nauczyciela zatrudnionego w szkole stanowią informację publiczną – tak uznał NSA w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r. (I OSK 1237/15) Więcej na:http://www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/nsa-materialy-z-postepowania-dyscyplinarnego-nauczyciela-sa-jawne Źródło: lex.pl Stan: 14 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter